skip to Main Content

Vi vil også stemme om EU

_**********

Mere magt til EU. Det er svaret på EU’s problemer med Brexit og faldende folkelig opbakning, hvis man spørger EU-kommissionsformand Jean Claude Juncker. Siden EU’s dannelse har EU’s svar på enhver krise altid været den samme: Mere magt til EU!

I Folkebevægelsen mener vi ikke, at svaret er mere magt til EU. Svaret er derimod at spørge befolkningen, om vi overhovedet skal være med i EU?

Afstemningen om retsforbeholdet i 2015 viste, at et flertal af danskerne ikke ønsker at give EU magten over vores retspolitik. Rigtig mange danskere er også i dag glade for, at vi stemte nej til euroen i år 2000. Alligevel har EU gennem årene fået stadig mere magt over hovedparten af lovgivningen i medlemslandene til stor skade for vores demokrati.

Det gælder på centrale områder som finanslove, velfærd, miljø og i stigende grad udenrigspolitikken. I dag skal finanslove fremlægges i EU, inden de kan vedtages i Folketinget, og EU bestemmer indirekte over store dele af vores velfærdssamfund via Finanspagt, budgetlove osv. På arbejdsmarkedet har EU-domstolen åbnet for forringelser af faglige rettigheder og social dumping, og på miljøområdet kan vi ikke selv forbyde farlige sprøjtegifte eller skadelig kemi i vores dagligvarer. Uden for EU har vi derimod friheden til at bestemme selv!

Alene derfor trænger vi til en grundig debat og en folkeafstemning om det danske EU-medlemskab. Hvor mange danskere er for eksempel i dag klar over, at EU bestemmer det overordnede indhold i en stor del af vores love? Eller hvor stor indflydelse EU har på det, som bestemmes i vores kommunalbestyrelser?

I Folkebevægelsen ved vi godt, at det bliver en lang kamp for en dansk udmeldelse. Vi vil også blive mødt med økonomiske skræmmekampagner som dem, briterne har været ude for, og som vi også oplevede ved euroafstemningen i år 2000, men vi frygter ikke debatten. Vi ved nemlig, at der er gode økonomiske og demokratiske argumenter for et Daxit – en dansk udmeldelse af EU. Derfor kræver Folkebevægelsen mod EU også en dansk afstemning om EU-medlemskabet.

Rina Ronja Kari

Af Rina Ronja Kari,
medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU

Back To Top