skip to Main Content

God brexit-aftale er godt for Danmark

DAXIT vote - leave

Danmark bør hjælpe Storbritannien til en fair udtrædelsesaftale af EU. Det er også i vores egen interesse.

Senest den 29. marts 2019 skal Storbritannien have forladt EU og det betyder, at den britiske regering i disse måneder forhandler med EU om vilkårene for udmeldelsen.

Fra EU’s side har tonen været hård. EU har krævet, at briterne skulle betale op mod 750 mia. danske kroner for at få lov at melde sig ud af EU og foreløbige resultater af forhandlingerne tyder på, at briterne skal betale mindst halvdelen af dette beløb for overhovedet at få en aftale.

Sagen er, at EU opererer med 7-årige budgetter, og da budgetperioden fortsætter efter marts 2019, så mener EU, at Storbritannien skal fortsætte med at betale efter, at de er udmeldt. Udover budgetperioden, så gælder det også udgifter til EU-bureaukraternes meget lukrative pensionsordninger mv.

Men hvad er dog dette for en logik? Hvis en børnehave er ramt af faldende børnetal, så skal politikerne nok sørge for, at der skal skæres ned. Hvorfor gælder dette ikke for EU?

I forvejen er EU kendt for sine ublu støtteordninger, dyre rejsecirkus og frås og svindel. Hvorfor kan de ikke stramme livremmen ind?

Ovenstående er fra EU’s side blevet kaldt for en skilsmisseregning, og først når denne er på plads, vil EU begynde at forhandle om handelsadgang med videre. Men hvis billedet med en skilsmisse skal give mening, så kunne man som ved de fleste andre skilsmisser være nødt til at gøre boet op. Hvor mange bygninger og andre aktiver råder EU over, og hvor meget af det svarer til Storbritanniens andel? Bruges denne model, så skal Storbritannien have penge med sig ud af EU.

Dette viser, at EU’s måde at forhandle på ikke handler om, hvad der er ret og rimeligt, men alene om at gøre det så dyrt og svært at forlade EU som muligt, så andre lande ikke får samme ide, men netop her bør Danmark støtte briterne.

Med den fart EU har på i forhold til at få endnu større magt over medlemslandene, så er det meget sandsynligt, at Danmark inden for en kort årrække skal stemme om, hvorvidt vi vil helt og fuldt med i EU, herunder også euroen, eller om vi skal forlade EU. I Folkebevægelsen mod EU mener vi, at det vil være i Danmarks egen store interesse at forlade EU.

Netop derfor er det vigtigt, at Danmark hjælper briterne til en god og fair udmeldelse. Så er vejen banet for, at Danmark selv kan få en god og fair udmeldelse inden for de næste få år.

Back To Top