skip to Main Content

Et valg mellem EU og demokrati

DAXIT EU og demokrati
Er det område først overført til EU, så kan vi ikke længere ændre det - uanset hvem vi vælger til Folketinget.

Skal vi for alvor puste liv i vores demokrati og genvinde retten til at bestemme vores egen fremtid, så kræver det en dansk udmeldelse af EU.

EU er i en historisk krise. EU-modstanden vokser i medlemslandene og briterne har meldt sig ud. Alligevel fortsætter EU ufortrødent sin kurs uden tegn på reel selvransagelse med krav om endnu mere magt til EU. Der er ellers nok at tage fat på.

Aldrig har EU-systemet haft mere magt. De seneste år har budt på talrige nye aftaler, som har fjernet suverænitet fra medlemslandene og overført den til det overstatslige EU. Det gælder Lissabon-traktaten fra 2009, som gav øget magt til EU og fjernede landenes vetoret på hele 53 politikområder. Senest har EU-kommissionens formand Jean Claude Juncker foreslået at fjerne vetoretten på endnu flere områder.

Det gælder også Finanspagten og EU’s budgetlove, som betyder en stram sparepolitik, som har kastet millioner af europæere ud i arbejdsløshed og fattigdom. Endeligt gælder det EU-domstolen, som har tilladt social dumping i en række domme.

På mange områder lever de gamle drømme fra EU-tilhængerne om et Europas Forenede Stater stadig.

Af frygt for befolkningernes modstand siges det ikke så højt længere, men i realiteten styres EU efterhånden som et land, hvor EU-kommissionen har eneret på at stille lovforslag, hvor der er én EU-valuta og ét arbejdsmarked med social dumping, og hvor landenes økonomi styres på samme måder af EU, som regering og Folketing herhjemme styrer kommunerne.

Samtidig fosser suveræniteten fra medlemslandene og ned til EU, og hver eneste gang det sker, så mister vi et lille stykke demokrati herhjemme.

Er et område først overført til EU, så kan vi ikke længere ændre det – uanset hvem vi vælger til Folketinget. I dag påvirkes mindst halvdelen af lovene herhjemme skønsmæssigt fra EU, så den demokratiske indflydelse er efterhånden reduceret kraftigt.

Det er det, vi mener, når vi siger, at vi har et demokrati at vinde ved at melde os ud af EU. Uden for EU har vi nemlig retten til selv at indrette vores samfund. Retten til at værne om velfærden. Retten til at forbyde de sprøjtegifte, som vi ønsker at forbyde, og retten til at sikre ordentlig løn og arbejdsforhold uden social dumping.

Valget står mellem EU og demokrati.

Back To Top