skip to Main Content

EU-udmeldelse vil gavne fiskeriet

Danmark kan igen blive en stor fiskerination, hvis vi melder os ud af EU. Det ved mange danske fiskere godt, som det illustreres på dette billede fra Hvide Sande.

Brexit vil være en bombe under dansk fiskeri, lød det i danske medier i sommeren 2017. Årsagen hertil er, at med en udmeldelse af EU, så genvinder Storbritannien kontrollen med sine egne farvande indenfor den internationale 200 sømils-grænse fra land og kan dermed selv på sigt bestemme, hvem som skal have adgang til dette farvand. Herunder om danske fiskere skal have adgang.

At det er store penge der er på spil for de britiske fiskere, fremgår af en artikel i Fiskeritidende.dk fra 15. februar 2017. Mens de britiske fiskere selv landede 111.000 tons fisk i EU-farvande, herunder de danske, så landede EU-fiskere hele 683.000 ton fisk fra britiske farvande i 2015. Værdien af disse fisk landet i britisk farvand af EU-fiskere udgør således 4,23 mia. kroner, mens briterne fangede for 998 mio. kroner i de andre EU-landes farvande. Der er altså godt 3,2 mia. kroner at hente for britiske fiskere.

Herhjemme har EU været en katastrofe for dansk fiskeri. De danske farvande støvsuges også af EU-fiskere. Især det såkaldte bomtrawl, som EU påtvang Danmark i 1997 har været en fiskerimæssig og miljømæssig katastrofe, hvor primært hollandske bomtrawlere er kendt for at fiske Skagerrak tyndt ved at slæbe tonstunge metalbomme henover havbunden. En metode både danske fiskere og miljøorganisationer skarpt har kritiseret, da den ødelægger fiskepladserne. Under krisen i 2008 indførte EU-Kommissionen oven i købet EU-støtte til denne form for fiskeri for at modvirke stigende brændstofpriser.

På grund af EU-medlemskabet har Danmark afgivet sin suverænitet over fiskeriet, og kan kun påvirke dette med de under 2 procents stemmevægte, som vi har i Ministerrådet.

Det betyder, at Danmark historisk har fået færre kvoter end vore farvande berettiger til sammenlignet med eksempelvis Norge og Island som står udenfor EU, men som dog samarbejder med EU om kvotestørrelser for at sikre et bæredygtigt fiskeri. Det betyder også, at vi ikke kan forbyde bomtrawleriet og sikre fiskeriet for de kommende generationer.

Uden for EU kan vi derimod selv bestemme over vore egne farvande og indgå i et ligeværdigt samarbejde med Norge, Storbritannien, Island og EU om en fair og bæredygtig fordeling af kvoter i nternationalt farvand.

En dansk udmeldelse af EU kan derfor både sikre arbejdspladser i fiskeriet og fiskeindustrien, øgede eksportindtægter og et mere bæredygtigt fiskeri. Kort sagt, gøre Danmark til en rigtig fiskerination igen.

Back To Top